Piastigens Diamant

Piastigens Diamant
Schh3 kkl1 Gotcha von Santamar - Schh1 Beathalandet Nelly
HD:B ED: U:A
MH, BH
Står till avel för friska tikar med stamtavla

Inga kommentarer: